Byggservice

Grimslövs Järn & Bygg har en Byggservice avdelning Idag har vi sex styckena snickare anställda. Tillbyggnation, nybyggnation som renovering vi fixar det.

 Vi gör stora som små bygguppdrag! 

Kontakta oss: 

Arbetsledare
Stefan Gustafsson
Mobil: 070 666 63 63

Kontoret
Telefon: 0470 75 01 90
Örjan  Wikingsson
Telefon: 070 775 01 90

Kennert Olofsson
Telefon: 070 575 05 77