Grimslövs Järn & Byggs

Grimslövs Järn & Bygg AB startades 1985 av Kenneth Olofsson och Rune Johansson. Mellan 1985 och 1990 var verksamheten i byggbranschen, därefter övergick verksamheten till enbart försäljning.

Företaget

Månadens Bolistblad

Byggprojekt